Знаете ли, че при счетоводството съществуват няколко основни принципа, на които то се базира. В най-общи линии те са изключително важни за взимането на каквито и да било финансови решения, свързани с благото и развитието на дейността, която управлява бизнеса ви.

 

Разбира се най-подробна информация бихте могли да получите, допитвайки се до утвърдена и доказала се счетоводна къща, каквито са contract.bg. За да бъдем максимално полезни на вас читателите, то ние сме се постарали да систематизираме едни от основните счетоводни принципи. Ето кои са те:

 

Текущото начисляване

 

Това е един от основните принципи, за който всеки счетоводител е наясно, независимо от опита и компетентността си. Текущото начисляване означава, че разходите и приходите, които една фирма има, се начисляват към момента, в който те се появяват, без да има някакво значение кога се получават или плащат.

 

Това, казано на по-разбираем език, значи, че едни приходи се считат за получени едва тогава, когато услугата бъде извършена, независимо от това, че те са постъпили по-рано. В случай, че документите, които трябва да бъдат издадени за продажбата на определена стока, все още не са издадени, то това значи, че приходите не се считат за получени. В някой от останалите европейски държави този принцип е известен под наименованието „принципа на изготвяне на фактура”.

 

Дали едно предприятие е действащо

 

За един счетоводител съществуват няколко основни фактора, които определят дали едно предприятие е действащо или не. Ако за вашата фирма не съществува опасност в следващия отчетен период, че би могла да изпадне в неплатежоспособност, то за един счетоводител тя е действащо предприятие.

 

Друг признак за това, че едно предприятие е действащо, е ако то няма абсолютно никакви намерения да намали обема на работа, както и да съкрати част от персонала.

  •  

Принцип на периодичността

  •  

Всъщност принципа на едно действащо предприятие е в тясна връзка с принципа на периодичността. Този принцип представлява едно обобщаване на отделните периоди. Като за финал всеки период се разглежда под лупа, по отношение на получените приходи, разходите, наличния капитал и прочие.

 

Съществуват още редица принципа, за които можете да бъдете подробно информирани, ако се свържете с опитни професионалисти с дългогодишен опит. Не губете време, тъй като счетоводната дейност е с фундаментално развитие за вашия бизнес. Съветваме ви да си послужите максимално с всяка една ценна подробност, която можете да получите от счетоводителите, които ще откриете в contract.bg.