Какво е конвекционен конвектор?

 

Има повече от един начин за отопление на дома! Всъщност има два основни вида отопление: конвекционно и лъчисто. Вероятно сте по-запознати с приложенията на тези видове системи за отопление, отколкото си представяте. Ако някога сте затопляли краката си на калорифер или сте се отпускали в стая, отопляема от камина, вие сте се възползвали директно от тези отоплителни системи.

 

Заедно със специалистите в търговията с конвектори от Багира ще ви запознаем по-отблизо с тях и ще направим сравнение между тях и лъчистите конвектори.

Какво представляват конвенционалните конвектори?

Те са вид нагревател, който използва конвекция за пренос на топлина чрез движение на течност или газ. Конвекционният конвектор работи много подобно на конвекционната фурна и се различава от лъчистото и индукционното отопление, тъй като разчита на движението на въздуха. При този вид отопление помещението се затопля отгоре надолу. Тук се разчита на свойствата на въздуха да се издига, когато е топъл и да пада, когато се охлажда.

 

Индукционното отопление и лъчистото отопление се различават от конвекционното отопление:

 

Индукционно отопление

Тази форма на топлопредаване функционира чрез директен контакт и физически трансфер на топлина от източника към предвидения обект. Въпреки че това е най-ефективната форма на пренос на топлина (с подходяща среда), тя не е жизнеспособен източник за отопление на жилище.

 

Лъчисто нагряване

При този вид отопление се разчита на отопление на повърхността, а не на въздуха между източника и повърхността. Източникът на топлина загрява повърхността на предметите в околната среда, която впоследствие се загрява и излъчва топлина. Пример е топлината, която се отделя и след това се абсорбира от печка на дърва.

 

Конвектори срещу лъчист нагревател - какво е по-добро?

Докато конвекционните и лъчистите конвектори са подходящи методи за отопление на жилище, всеки има своите предимства и недостатъци.

 

Ето някои от предимствата и недостатъците на конвекторите спрямо лъчистата топлина:

 

Предимства на конвекторното отопление

  • - Те ще затоплят помещението равномерно, когато въздухът се издига и спада равномерно в пространството.

  • - Тези нагреватели могат да бъдат монтирани в уникални пространства, като например нагоре или в основата на стълбища, което позволява по-гъвкави начини за отопление на околната среда.

  • - В повечето случаи конвекторите са относително безшумни, тъй като те не разчитат на тръбопроводи за осигуряване на топлина.

 

Недостатъци

  • - Не са особено ефективни за отопление на големи пространства, тъй като те функционират при естествено разпръскване на въздуха в дадено пространство.

  • - Тъй като въздухът не циркулира през филтър, конвекционните нагреватели могат да доведат до прекомерно натрупване на прах и алергени.

 

Предимства на лъчисто отопление

  • - То има по-голяма „поточна“ мощност от конвекцията, което означава, че отнема по-малко енергия и време за отопление на едно пространство.

  • - Обектите в лъчиста топлинна среда ще задържат топлината по-добре от въздуха в пространство, на което разчита конвекционната топлина.

  • - Системите за лъчисто отопление като тези, монтирани в подовете, са лесни за инсталиране и изискват малко поддръжка.

 

Против лъчисто отопление

 

- Някои лъчисти отоплителни системи като подово отопление могат да бъдат трудни за инсталиране при съществуващи подове.

- В зависимост от размера на инсталираната площ и избраната система за лъчистото отопление може да има значителни първоначални инвестиционни разходи.

 

Кой да избера: Конвектор или лъчист конвектор

Изборът между конвекционна или лъчиста отоплителна система е личен и ще зависи от няколко фактора, включително възрастта на дома ви, местоположението му и нуждите на вашето домакинство. В много случаи едновременно могат да се използват както лъчисти, така и конвекционни източници на отопление!