Трудно бихме могли да посочим друг финансов инструмент, характеризиращ се с такава бързина, достъпност и гъвкавост като услугата бърз кредит до заплата. Този тип заеми станаха изключително популярни в последните години и се предлагат от все повече небанкови кредитни компании. Кредитът до заплата е отличен начин да се справите бързо и лесно с непредвидени разходи от всякакво естество. 
Как бързият кредит до заплата може да ви бъде от полза и за какво да внимавате, в случай че кандидатствате за такъв? На този въпрос отговаряме накратко в следващите редове.

 

Бърз кредит до заплата - за какво може да ми послужи? 

На всеки от нас понякога му се е случвало да попадне в извънредна финансова ситуация. Парите свършват, а денят на заплатата е доста далеч. Разходите, от своя страна, не чакат. Дали ще е неотложен ремонт на колата, покупка на нов електроуред, или пък смарт джаджа, разходи за здравословни нужди, покриване на ежедневни разходи за храна и т.н., всеки от тях сам по себе си не търпи отлагане. 

В която и от тези ситуации да попаднете, един бърз кредит винаги би могъл да ви измъкне. Бързите кредити до заплата се вземат в сравнително малки размери и са с кратък период на връщане, което ги прави идеални за покриване на финансови нужди от такова естество.

 

Какви суми бих могъл да усвоя под формата на бърз заем до заплата? 

Този тип заеми обикновено са за суми от порядъка на до 500 и повече лева. Разбира се, ако имате нужда от по-големи парични постъпления, винаги бихте могли да се възползвате и от по-голям заем - 1000 лв. например, но предлаган с кредит на няколко вноски. Този тип бързи кредити са не по-малко удобни и/или изгодни, от който и да е друг кредитен продукт в сферата на микрокредитирането. Срокът за изплащане на заема до заплата обикновено е в рамките на от няколко седмици до месец, понякога и малко повече. Времето за изплащане на кредита се съобразява предварително от потребителя, така че да отговаря максимално на възможностите.

 

За какво да внимаваме при тегленето на бързи кредити до заплата? 

Както при тегленето на какъвто и да е  друг заем, тук също следва да подходите с нужното внимание. Всеки изтеглен заем носи със себе си и отговорност за връщане на същия в договорените размери на вноските и срокове. Неспазването им би могло да ви постави в още по-неблагоприятна за вас ситуация. 

На този етап е важно да се запознаете внимателно с условията по усвоявания заем. Много от ситуациите са спешни, но става ли въпрос за вземане на заем до заплата, не бива да подхождате твърде прибързано. В най-добрия случай сравнете условията на няколко кредитни компании и едва тогава пристъпете към тегленето на заема. 

Някои от важните аспекти, на които следва да обърнете специално внимание, са: 

- Не/наличие на допълнителни такси, свързани с обслужването на заема;

- Срокове за връщане на заема - добре е да ги съобразите с месечните си финансови постъпления, за да избегнете наказателни лихви и такси за просрочия;

- Начините за връщане на заема - компанията предлага ли удобен за вас метод (банков превод, ePay, картови плащания и т.н.)