Много потребители просто се страхуват от организациите за микрофинансиране. Причините за тази реакция са различни. Една голяма част от подобно отношение се формира от широко разпространявани митове, някои от които ще разгледаме сега. Ето някои често срещани заблуди.

1. Кредитите на микрофинансиращите организации са „заробващи“.

Тук се открояват два нюанса едновременно. Първият е невероятно високи лихви. Второто е желанието на компаниите да „ограбят“ клиента възможно най-много, като го вкарат в жестоко дългово робство.  Но всички знаем, че има законови ограничения за размера на лихвите. Затова, да се твърди, че бързите кредити предлагат пари с непосилна лихва е меко казано несериозно. Освен това, самото име на тази услуга подсказва, че става дума за пари, които човек би могъл лесно да върне по най-бързия начин. А дори и по-висока като цяло, в сравнение с банковите потребителски кредити, размерът на лихвата за малък заем няма как да бъде огромен.

2. Микрофинансиращите организации одобряват заеми на 100% процента.

Няма такива опции, поне на легалния пазар. Въз основа на последните данни средният процент на одобрение е около 20%. Тоест, пари се отпускат едва за всяко пето заявление и то не всички безразборно. Тази практика е широко разпространена отдавна. Всички микрофинансиращи организации проверяват своите клиенти - както кредитната им история, така и платежоспособността им. Следователно, микрокредитиращите фирми също правят задълбочена проверка на клиента, тъй като тя е задължителен етап от работата на всяка финансова институция.

3. Бързи кредити можете да получавате само за съвсем кратко време, например - преди заплата.

Това твърдение изобщо не е вярно, въпреки че много хора възприемат нещата именно по този начин. Истината обаче е съвсем различна. Много структури диверсифицират продуктовата си линия и предлагат не само малки суми за кратък период, но и по-големи заеми, сравними с банковите. Също така микрофинансиращите организации финансират не само физически лица, а отпускат кредити и на юридически лица.