Динамиката на съвременния начин на живот се отразява и на бизнеса. Той също става по-гъвкав, по-бързо променящ се, а това налага да се използват по-често мобилни офиси.

 

Модерно и практично решение са преносимите офис контейнери. Те са отлична възможност за изграждане на офис на всяка площадка, подходяща за това.

 

Какви удобства предлага използването на офис контейнери?

 

Освен че спестяват сериозни капиталовложения по изграждането или наемането на конвенционална офис сграда, офис контейнерите предлагат още удобства като:

● Пълна пригодност за пълноценна работа

Освен стандартните ел.инсталация, осветление, врати и прозорци, много производители предлагат оборудване на своите мобилни офиси, както и възможност за организиране на необходимите комуникации.

● Алтернативно приложение за неработни помещения

Основното приложение на офис контейнерите може да се разшири с използване и като помещения за санитарни нужди, складове и др.

● Възможност за промяна броя на модулите

При необходимост, можете да намалите броя на контейнерите или да ги увеличите, в зависимост от броя на наетите хора.

● Сезонна или целогодишна експлоатация.

Поради доказаните си удобства, офис контейнерите се налагат като успешна и модерна алтернатива на конвенционалните офис сгради.

● Бързо демонтиране и преместване на ново място.

 

Кое прави офис контейнерите толкова популярни?

 

Без значение дали става въпрос за отделен контейнер, или за конфигурация от няколко такива, като мобилна пространствена система офис контейнерите вече години наред набират популярност.

 

Превръщайки се във висококачествени офисни решения, те се отличават от конвенционалните постройки по редица предимства:

 

Издръжливост

 

Съвременните контейнери, използвани за изграждането на преносими сгради, са здрави, устойчиви на натоварвания, корозия и на всякакви атмосферни влияния, благодарение на стабилната си метална конструкция и висококачествения панел тип сандвич.

 

Звукоизолация

 

Всички офис контейнери са добре звукоизолирани, като в зависимост от модела, нивото на шум може да бъде 33-44dB.

 

Мобилност

 

Технологията на изграждане на офис от контейнери позволява не само бързо монтиране, но и демонтиране за кратко време и преместване на контейнерите в нов район.

 

Изграждане по избран дизайн

 

Гъвкавата система на конфигуриране с панели позволява решения по индивидуален дизайн и пригодено според нуждите офис помещение. Можете да избирате брой на модулите, разпределение на прозорци и врати, цвят и др.

 

Позиционирането на модулите е различно - един до друг или един върху друг, съгласно изискванията за монтаж и максимално допустими натоварвания. Производителите ще ви предложат различни възможности за индивидуално оборудване - за оптимална топлоизолация и климатизация.

 

Екологичност и безопасност

 

При конвенционалното строителство околната среда се замърсява от много строителни отпадъци, повечето от които не се рециклират, за разлика от монтирането на сгради от контейнери, което се извършва по метода на сухото строителство.

 

При производството на самите контейнери се използват сертифицирани суровини и съставки. Всички метални части, ел. материали, подови покрития и др. имат сертификати за качество и гарантират безопасност.

 

Поддръжката на офис сграда, направена от контейнери, е много лесна, а освен това, цената ѝ е в пъти по-ниска от тази на офис, построен по традиционния начин. От всеки производител на офис контейнери ще получите професионална информация за моделите и спецификациите на отделните контейнери, както и вариантите за изграждане на модерен офис на достъпна цена.