Опростени, но същевременно удобни и с модерен дизайн, сглобяемите къщи отдавна се превърнаха в достойна алтернатива на конвенционалното строителство.

 

Въпреки че в България преобладаващ дял заема строителството с носеща конструкция от стоманобетон и зидария от тухли, има значителен напредък относно ориентацията към сглобяемите технологии – един изключително модерен и перспективен строителен метод.

 

Какво е характерно за сглобяемите къщи?

 

Макар и от различен тип, общото между всички преместваеми сглобяеми къщи са характеристики като:

  •  

- Изградени са от модули – предварително създадени елементи;

- Сглобяват се около носеща конструкция;

- Монтирането им става чрез сухо строителство;

- Конструкциите им са олекотени;

- Подлежат на реконструиране или могат лесно да се преместват;

- Произведени са от екологични материали;

 

В зависимост от тяхното предназначение и производствената технология, материалът, използван за изграждане на сглобяеми къщи, може да бъде дърво или метал. В държави като Русия например сглобяеми къщи изцяло от дърво са много популярни, но и цената им е по-висока.

 

В последните години нараства популярността на сглобяемите къщи от сандвич панели и контейнерните сглобяеми къщи, които могат да се сглобят в конфигурация от няколко модула.

 

Кое прави сглобяемите къщи домове на бъдещето?

 

Олицетворяващи модерното строителство, сглобяемите къщи във все по-голяма степен се превръщат в мечтания дом. За това допринася не само модерната им визия, но и редицата предимства пред традиционните методи на строителство:

 

- Елементите, нужни за изграждането на сглобяемите къщи, се произвеждат в автоматизирана заводска среда без човешка намеса, а това е гаранция за високо качество;

- Методът на сухото строителство изключва възможността от остатъчна влага и последваща опасност от поява на мухъл;

- При строителството им се влагат екологични материали и се генерира минимално количество отпадъци;

- Бързо се монтират върху предварително направената площадка по всяко време на годината;

- Гарантират висока земетръсоустойчивост заради олекотената и гъвкава конструкция;

- Осигуряват висока степен на топло и шумоизолация, поради дебелината на сандвич панелите – от 4-8 см;

- В сравнение с монолитните сгради, в ниските за сглобяеми къщи цени влизат не само архитектурният проект, но и вътрешната изолация, и довършителните работи;

- Модулните панели позволяват пренареждане или промяна на броя модули;

- Сглобяемите къщи са мобилни и лесно могат да бъдат преместени на друго място;

  •  

Като се използва модерната технология на сглобяемото строителство, могат да бъдат изграждани както сезонни постройки, така и жилищни, и производствени сгради, търговски обекти, офиси и други. Поради конструкцията и използваните материали при производството им, е възможно изграждането на нискоенергийни или пасивни къщи. Особено ако са в тази група, отделените вредни емисии ще са минимални, а добрата топлоизолация ще направи обитаването на такъв дом уютно и с ниски разходи за отопление и охлаждане.

 

Всяка една от сглобяемите къщи е проектирана да издържа на всякакви климатични и други въздействия.

 

Евтини сглобяеми къщи, построени бързо, с възможност за индивидуален проект, енергоефективни, с всички удобства, безопасни и с модерен дизайн – за хората днес това са къщите, олицетворение на модерното строителство. Всяка от тях е решение за красив, удобен и съобразен със съвременните условия мобилен дом.