Адвокатите са правоспособни юристи, вписани в съответната колегия, вследствие успешно издържан изпит за адвокатура. Тази правна професия е създадена с цел да отговори на необходимостта от оказване на юридическо съдействие за защитаване на правата, свободите и законните интереси на гражданите и юридическите лица.

 

Какво представлява адвокатската кантора, кога е добре да потърсите юридическа помощ от такава и какво да очаквате при ползване на такъв род услуги, предстои да разберете от следващите редове.

 

Адвокатска кантора – какво всъщност представлява тя

 

Съгласно Закона за адвокатурата, кантората представлява сграда или част от такава, в която конкретният адвокат или неговото дружество приемат своите клиенти. Освен, че е необходимо адвокатът да е достъпен на този адрес, последният трябва да бъде обявен в адвокатския съвет. Възможно е кантората да е поместена и в частния дом на юриста.

 

Най-общо казано адвокатската кантора е физическото място, на което можете да намерите адвоката и/или неговите съдружници и служители. Ако търсите адвокатска кантора в София с добро реноме, предлагаща услугите на истински професионалисти в юридическата сфера, то Rastashki.com отговаря на вашето търсене.

 

Кога адвокатската кантора може да ви бъде от полза

 

Една от основните функции на адвокатурата е да осигури на правните субекти (физически или юридически лица) процесуално представителство пред правораздавателните институции. Това означава, че когато упълномощите адвокат, той може да ви представлява пред съда и да води от ваше име съдебни дела, в които вие участвате, независимо от ролята ви в процеса.

 

Има законови хипотези, в които представителството на страната пред определени държавни органи (като органите на досъдебното или съдебното производство по наказателни дела) е задължително да бъде осъществено от адвокат, като ако не сте упълномощили избран от вас, съдът може да ви назначи такъв служебно.

 

В други случаи представителството от адвокат е предоставено в избор на участника в производството и той може да избере да не се ползва от възможността за упълномощаване на професионален юрист.

 

Адвокатската помощ може да ви бъде от полза и когато не е налице висящо производство или нагласа за започване на такова. Сферите, в които може да се ползвате от услугите на адвокатска кантора обхващат абсолютно всички сфери на живота, които правото регулира – семейни отношения, имуществени отношения, наказателно право, застраховки, търговско право, сделки и договори, недвижими имоти, административно право и прочие.

 

Екипът на Rastashki.com работи в няколко правни сфери, които са изложени на техния сайт. Опитът на кантората се разполага в области, свързани с бързи кредити, наследство, обжалване на наказателни постановления, застрахователно право, банково право, корпоративно право, семейно право и др.

 

Какво да очаквате в адвокатската кантора

 

Най-честият въпрос в тази насока е колко струва правната консултация, както и каква е цената на адвокатското представителство пред съд. Основната стандартизация в случая се отнася до минимума на адвокатското възнаграждение, съгласно приетата наредба в тази насока, в която са разписани минималните прагове на адвокатския хонорар. От там нататък всичко зависи от конкретно избраната от вас кантора.