Както, може би, сте чували, в случай, че ви се е налагало да се ангажирате с наследствени дела, децата имат запазени дялове в собствеността на своите родители. Ако двама родители притежават семейна къща и имат две деца, тогава всяко едно от децата притежава по ⅓ запазен дял от всеки един от родителите си.

 

Така ако образно казано единият родите притежава 3/6 части от къщата, ⅙  е запазен дял на едното дете, ⅙ е запазен дял за второто дете и още ⅙ е дялът, с който родителят може да постъпи както намери за добре. Същото е положението и с другият родител. Това поставя в неизгодна позиция онези родители, които искат да дарят или да прехвърлят чрез завещание свой имот на едно от децата си.

 

Как може да се избегне този закон

 

Тук може би ще се запитате защо изобщо някой ще иска да ощети един от наследниците си, но трябва да се каже, че човешките отношения са изключително сложно нещо, а в някои случаи деца и родители не поддържат отношения от десетилетия.

 

В подобни условия не е изненада родителите да преценят, че единият им наследник е заслужил повече от другия, дори и ако пред закона двете вече пълнолетни деца, синове или дъщери, са равни.

 

Чрез гледане и издръжка

 

Най-често срещаният начин е чрез договор за гледане и издръжка, с който родителите на практика изтъргуват своето имущество срещу получаване на грижи, финансова подкрепа и всичко друго, от което те се нуждаят. Тук родителите имат право да постъпят с имота си по този начин за да получат нужните им грижи.

 

Чрез покупко-продажба

 

Това е възможно, ако пълнолетното дете купи собствеността от родителите си. Тук, обаче, трябва да се знае, че лицето трябва да изплати стойността по банков път и тя трябва да е не по-малка от данъчната оценка на имота.

 

Чрез различни форми на делба

 

В гражданското право съществуват различни форми на делба, които могат да бъдат договорени според ситуацията. Те са често срещана практика, която дава по-голяма свобода на действие на хората, но те не винаги са удачен, изгоден и възможен вариант (за консултация можете да се обърнете към адвокат Расташки).