Много от шофьорите в даден момент от живота си могат да попаднат в автомобилна катастрофа, като това не е нещо необичайно. На свой ред, последиците от от подобно произшествие биха могли да варират в неимоверно големи граници.

Ето защо винаги е много важно да имате застраховка, която покрива всякакви обстоятелства, каквито са застраховките от типа пълно автокаско. Този тип застраховки обикновено карат шофьорите да се отпуснат поне малко и да усетят известна сигурност.

Лошата новина е, че за съжаление, понякога възникват казуси, които могат да са толкова разнообразни, че и най-развинтеното въображение не може да си ги представи. А те имат обикновено една обща черта - опират до там, че застрахователят отказва да изплати застраховката и от там към дело срещу застрахователна компания.

 

Как възникват проблемите

 

Независимо дали вината е ваша или пък на другия шофьор, вие трябва да бъдете обезщетени. Когато вината е на другия шофьор, нещата са по-лесни за вас. Тогава неговата гражданска отговорност ще покрие щетите.

За съжаление, може да имате валиден иск и застрахователната компания на другия шофьор откаже да плати за него, трябва да го преследвате или дори да привлечете застрахователен адвокат.

ПТП и Дело срещу застрахователна компания

 

Ако ви откажат изплащане на щета при ПТП

 

Някои застрахователни компании имат недостатъка в това, че са изключително бавни, когато трябва да изплащат обезщетенията, на своите клиенти. Въпреки това, в крайна сметка те ще уредят въпроса, макар и бавно.

Други застрахователни компании, обаче, които могат да откажат иска и да откажат да платят, тъй като вината за инцидента е била ваша. Следва да намерите, с които да мотивирате застрахователната компания да плати и да разреши казуса.

Разбира се, най-добрият начин да направите това е като наемете адвокат, специализиран в пътнотранспортни произшествия (ако се нуждаете от опитен юрист, разгледайте в Zastrahovan.eu).

Адвокатът ще знае какво точно трябва да научи при срещата си със застрахователната компания. Той ще може да събере лесно нужната документация за да разбере дали наистина компанията има законов мотив да откаже изплащане.

Добрата новина е, че такъв мотив рядко има и вашият адвокат ще може да придвижи всичко, при това доста по-бързо, отколкото сте си представяли, че може да се случи всичко това.