Все повече се срещат новини, в които се споменава, че не е далеч времето когато дизеловите автомобили ще бъдат спрени от производство и ще се разбрани експлоатацията му. Това е мярка, с която се планира да се намали консумацията на дизелово гориво, но най-вече да се намали отделянето на вредни емисии в атмосферата. 
Безспорен е факта, че дизеловото гориво съдържа много повече енергия и по-голяма мощност, за разлика от някои други горива, като газта например. Дизела е добър избор за изпълнение на тежки задачи и именно поради тази причина всички тежкотоварни машини се задвижват с него.

Както вече споменахме днес все повече усилия се насочват в посока ограничаване на вредните емисии, които се получават от изгарянето на дизелово гориво. И все пак кои са основните консуматори на този вид гориво?

 

Транспорт

 

Дизеловото гориво е най-разпространения източник на енергия в САЩ, като главно се използва за снабдяване на автобусите, които транспортират ученици до училищата. Не само в САЩ, но в почти цял свят основния наземен транспорт е задвижван с дизелово гориво. Изключение правят нововъведените електромобили, които са най-екологични към този момент. 

 

Товар 

 

Що се отнася до Американската Енергийна Информационна Администрация, приблизително 94 % от товарните превози - влакове, камиони или кораби също са задвижвани от дизелово гориво.

 

Строителство

 

Друг много голям потребител на дизелово гориво е строителната индустрия. Машини като кранове, мотокари и багери използват именно дизела, за да могат да изпълняват функциите си.

 

Агрикукултура

 

В развитите страни над две трети от тракторите, комбайните и други селскостопански машини, използват също дизелово гориво. Благодарение на дизела те успяват да дърпат тежката земеделска техника, с която се обработва земята.

 

Пристанищата

 

Те използват дизелово гориво за своето оборудване, за да обработват товари и да снабдяват с гориво фериботи и влекачи. 

 

Въпреки всичко това както сами се досещате няма как да бъде нацяло спряна експлоатацията на дизелово гориво докато не се намери друга алтернатива, която да го замести. Дотогава всички ние ще продължим да караме нашите автомобили и да зареждаме така необходимия ни дизел. Повече информация за различните видове дизелово гориво предлагано на българския пазар ще откриете на http://dieselor.bg/горива/дизелово-гориво-видове