Животът в 21 век е считан за най-благоприятното време, в което човек може да живее. Развитието на медицината е стигнало дотам, че редица болести, които в миналото са били на практика нелечими, сега могат да се предотвратят с ваксина или някакъв друг медикамент.

 

Пандемията от коронавирус обаче доказа, че не можем да бъдем напълно спокойни. Тя показа, че никога не трябва да бъдем толкова самоуверени, че да се смятаме за непобедими. Въпреки че със сигурност ни изненада, тъй като никой не е подозирал, че модерното човечество ще бъде застрашено от вирус, не бихме могли да кажем, че то е било тотално неподготвено.

 

Доказателство за това са бързите реакции – откриването на методи, които да помогнат да се намали разпространението на вируса и играещи важна роля в лечението от вирусни инфекции. За да бъде овладяно това разпространение, са необходими тестове, които да откриват наличието на вируса в организма.

 

В тази публикация ще се опитаме да обясним на достъпен език как работи един от най-известните методи за откриването на антитела и антигени – елайза тестовете.

 

За какво се използват

 

Цялото наименование на този тип тестове е ензимно свързан имуносорбентен анализ (от Elisa – Enzyme-linked immunosorbent assay). Той е базиран на една от основните концепции в имунологията – реакцията между антитяло и антиген, която дава възможността да се установи наличието на антитела и антигени.

 

Както вече споменахме, използва се при пациенти със съмнения за инфекция от коронавирус, но може да се използва и при установяване на инфекция от вируса на ХИВ, сифилис и различни видове паразитози. Този тип тестове може да се използва и при изследване на хормони и автоимунитет.

 

Не съществуват никакви рискове при провеждането на такъв вид изследване, а от гледна точка на пациента не е нужна никаква подготовка. Елайза теста се отличава с изключителна прецизност и чувствителност – 98 %. Затова е и толкова често използван.

 

За провеждането на този тест от пациента се изисква да даде кръвна проба – плазма или серум. Изследването е качествено, което значи, че резултатът се отразява като отрицателен или положителен на двата класа антитела (IgA и IgG). Тези резултати се отчитат с фотометър.

 

Как се провежда изследването

 

Елайза се провежда в плаки с плоскодънни ямки. Плаките се изработени от пластмаса, тъй като това позволява на белтъците да се адсорбират. Адсорбацията е явление, при което възниква концентрация на определено вещество на повърхността.

 

Налива се разтвор на антигена в ямките и се чака, докато не покрие техните дъно и стени. След това, което е останало от антигена, се изсмуква, като ямките се запълват с разтвор на индеферентен белтък. Целта на този белтък е да покрие пластмасата, за да не може някой от реагентите да се адсорбира неспецифично.

 

Впоследствие ямките се изпразват втори път и тогава се налива разтворът на първото антитяло. Изчаква се малко, за да може да се получи реакция между него и антигена. Ямките се промиват. Добавя се и второто антитяло и ямките отново се промиват.

 

Накрая се прибавя субстракт за цветна реакция. Както споменахме, резултатите от метода елайза се извършват с помощта на фотометър.

 

Поради високата си ефективност тези тестове се използват много често. Включително и от фирми като Частна бърза помощ Ena1111.bg, които предлагат провеждане на изследвания на място и други услуги, свързани с оказването на медицинска помощ.